\ - رسانه ای در خدمت دگرگونیتلویزیون دیدگاه | رسانه ای در خدمت دگرگونی

پخش آنلاین از youtube live livestream glwiz
تلویزیون دیدگاه از اول ماه ژوئن 2017 بر روی ماهواره یاه ست

Satellite: Yahsat

Freq: 11766

SR: 27500

POL: Vertical

FEC: 5/6

همچنین می توانید تلویزیون دیدگاه را از کانال شماره 72 در glwiz مشاهده نمایید.

به روز رسانی